Podatność CVE-2019-7084


Publikacja: 2019-05-24

Opis:
Adobe Acrobat and Reader versions 2019.010.20069 and earlier, 2019.010.20069 and earlier, 2017.011.30113 and earlier version, and 2015.006.30464 and earlier have an use after free vulnerability. Successful exploitation could lead to arbitrary code execution .

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Acrobat 
Adobe -> Acrobat dc 
Adobe -> Acrobat reader 
Adobe -> Acrobat reader dc 

 Referencje:
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb19-07.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top