Podatność CVE-2019-7255


Publikacja: 2019-07-02

Opis:
Linear eMerge E3-Series devices allow XSS.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Linear eMerge E3 1.00-06 Cross Site Scripting
LiquidWorm
14.11.2019

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nortekcontrol -> Linear emerge elite firmware 
Nortekcontrol -> Linear emerge essential firmware 

 Referencje:
https://applied-risk.com/labs/advisories
https://www.applied-risk.com/resources/ar-2019-005

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top