Podatność CVE-2019-7262


Publikacja: 2019-07-02

Opis:
Linear eMerge E3-Series devices allow Cross-Site Request Forgery (CSRF).

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Nortek Linear eMerge E3 Access Control Cross Site Request Forgery
LiquidWorm
14.11.2019

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nortekcontrol -> Linear emerge elite firmware 
Nortekcontrol -> Linear emerge essential firmware 

 Referencje:
https://applied-risk.com/labs/advisories
https://www.applied-risk.com/resources/ar-2019-005

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top