Podatność CVE-2019-7319


Publikacja: 2019-11-26   Modyfikacja: 2019-11-30

Opis:
An issue was discovered in Cloudera Hue 6.0.0 through 6.1.0. When using one of following authentication backends: LdapBackend, PamBackend, SpnegoDjangoBackend, RemoteUserDjangoBackend, SAML2Backend, OpenIDBackend, or OAuthBackend, external users are created with superuser privileges.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cloudera -> CDH 

 Referencje:
https://docs.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/Security-Bulletin.html#concept_o2p_hjm_33b
https://www.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/Security-Bulletin.html#hue

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top