Podatność CVE-2019-7362


Publikacja: 2019-08-23   Modyfikacja: 2019-08-24

Opis:
DLL preloading vulnerability in Autodesk Design Review versions 2011, 2012, 2013, and 2018. An attacker may trick a user into opening a malicious DWF file that may leverage a DLL preloading vulnerability, which may result in code execution.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Design review 

 Referencje:
https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2019-0002

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top