Podatność CVE-2019-7416


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
XSS and/or a Client Side URL Redirect exists in OpenText Documentum Webtop 5.3 SP2. The parameter startat in "/webtop/help/en/default.htm" is vulnerable.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
OpenText Documentum Webtop 5.3 SP2 Open Redirect
Rafael Pedrero
11.02.2019

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Opentext -> Documentum webtop 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/151582/OpenText-Documentum-Webtop-5.3-SP2-Open-Redirect.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/Feb/26
https://www.opentext.com/products-and-solutions/products/opentext-product-offerings-catalog/rebranded-products/documentum

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top