Podatność CVE-2019-7476


Publikacja: 2019-04-26   Modyfikacja: 2019-04-27

Opis:
A vulnerability in SonicWall Global Management System (GMS), allow a remote user to gain access to the appliance using existing SSH key. This vulnerability affects GMS versions 9.1, 9.0, 8.7, 8.6, 8.4, 8.3 and earlier.

Typ:

CWE-320

(Key Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Global management system 

 Referencje:
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2019-0004

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top