Podatność CVE-2019-7815


Publikacja: 2019-05-24

Opis:
Adobe Acrobat and Reader versions 2019.010.20091 and earlier, 2019.010.20091 and earlier, 2017.011.30120 and earlier version, and 2015.006.30475 and earlier have a data leakage (sensitive) vulnerability. Successful exploitation could lead to information disclosure.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Adobe -> Acrobat 
Adobe -> Acrobat dc 
Adobe -> Acrobat reader 
Adobe -> Acrobat reader dc 

 Referencje:
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb19-13.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top