Podatność CVE-2019-8355


Publikacja: 2019-02-15   Modyfikacja: 2019-02-16

Opis:
An issue was discovered in SoX 14.4.2. In xmalloc.h, there is an integer overflow on the result of multiplication fed into the lsx_valloc macro that wraps malloc. When the buffer is allocated, it is smaller than expected, leading to a heap-based buffer overflow in channels_start in remix.c.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sound exchange project -> Sound exchange 

 Referencje:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/05/msg00040.html
https://sourceforge.net/p/sox/bugs/320

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top