Podatność CVE-2019-8356


Publikacja: 2019-02-15   Modyfikacja: 2019-02-16

Opis:
An issue was discovered in SoX 14.4.2. One of the arguments to bitrv2 in fft4g.c is not guarded, such that it can lead to write access outside of the statically declared array, aka a stack-based buffer overflow.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sound exchange project -> Sound exchange 

 Referencje:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/05/msg00040.html
https://sourceforge.net/p/sox/bugs/321

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top