Podatność CVE-2019-8580


Publikacja: 2020-10-27

Opis:
Source-routed IPv4 packets were disabled by default. This issue is fixed in AirPort Base Station Firmware Update 7.8.1, AirPort Base Station Firmware Update 7.9.1. Source-routed IPv4 packets may be unexpectedly accepted.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apple -> Airport base station firmware 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT210090
https://support.apple.com/en-us/HT210091

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top