Podatność CVE-2019-8994


Publikacja: 2019-04-24   Modyfikacja: 2019-04-25

Opis:
The workspace client of TIBCO Software Inc.'s TIBCO ActiveMatrix BPM, TIBCO ActiveMatrix BPM Distribution for TIBCO Silver Fabric, and TIBCO Silver Fabric Enabler for ActiveMatrix BPM contains vulnerabilities where an authenticated user can change settings that can theoretically adversely impact other users. Affected releases are TIBCO Software Inc.'s TIBCO ActiveMatrix BPM: versions up to and including 4.2.0, TIBCO ActiveMatrix BPM Distribution for TIBCO Silver Fabric: versions up to and including 4.2.0, and TIBCO Silver Fabric Enabler for ActiveMatrix BPM: versions up to and including 1.4.1.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
4.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Activematrix business process mangement 
Tibco -> Silver fabric enabler 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/108060
http://www.tibco.com/services/support/advisories
https://www.tibco.com/support/advisories/2019/04/tibco-security-advisory-april-24-2019-tibco-activematrix-bpm-2019-8994

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top