Podatność CVE-2019-9835


Publikacja: 2019-03-15   Modyfikacja: 2019-03-16

Opis:
The receiver (aka bridge) component of Fujitsu Wireless Keyboard Set LX901 GK900 devices allows Keystroke Injection. This occurs because it accepts unencrypted 2.4 GHz packets, even though all legitimate communication uses AES encryption.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
6.4/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fujitsu -> Gk900 firmware 
Fujitsu -> Lx901 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107440
https://www.syss.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/Advisories/SYSS-2018-033.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top