Podatność CVE-2019-9860


Publikacja: 2019-03-27

Opis:
Due to unencrypted signal communication and predictability of rolling codes, an attacker can "desynchronize" an ABUS Secvest wireless remote control (FUBE50014 or FUBE50015) relative to its controlled Secvest wireless alarm system FUAA50000 3.01.01, so that sent commands by the remote control are not accepted anymore.

Typ:

CWE-332

(Insufficient Entropy in PRNG)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
ABUS -> Secvest wireless alarm system fuaa50000 firmware 
ABUS -> Secvest wireless remote control fube50014 firmware 
ABUS -> Secvest wireless remote control fube50015 firmware 

 Referencje:
https://www.syss.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/Advisories/SYSS-2018-036.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top