Podatność CVE-2019-9867


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
An issue was discovered in the Web Console in Veritas NetBackup Appliance through 3.1.2. The proxy server password is displayed to an administrator.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Veritas -> Netbackup appliance 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107567
https://www.veritas.com/content/support/en_US/security/VTS19-001.html#Issue2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top