Podatność CVE-2020-0545


Publikacja: 2020-06-15

Opis:
Integer overflow in subsystem for Intel(R) CSME versions before 11.8.77, 11.12.77, 11.22.77 and Intel(R) TXE versions before 3.1.75, 4.0.25 and Intel(R) Server Platform Services (SPS) versions before SPS_E5_04.01.04.380.0, SPS_SoC-X_04.00.04.128.0, SPS_SoC-A_04.00.04.211.0, SPS_E3_04.01.04.109.0, SPS_E3_04.08.04.070.0 may allow a privileged user to potentially enable denial of service via local access.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Intel -> Converged security management engine firmware 
Intel -> Server platform services 
Intel -> Trusted execution engine 

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00295.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top