Podatność CVE-2020-10052


Publikacja: 2021-11-09

Opis:
A vulnerability has been identified in SIMATIC RTLS Locating Manager (All versions < V2.12). The affected application writes sensitive data, such as usernames and passwords in log files. A local attacker with access to the log files could use this information to launch further attacks.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Siemens -> Simatic rtls locating manager 

 Referencje:
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-145157.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top