Podatność CVE-2020-10615


Publikacja: 2020-04-15

Opis:
Triangle MicroWorks SCADA Data Gateway 3.02.0697 through 4.0.122, 2.41.0213 through 4.0.122 allows remote attackers cause a denial-of-service condition due to a lack of proper validation of the length of user-supplied data, prior to copying it to a fixed-length stack-based buffer. Authentication is not required to exploit this vulnerability.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Trianglemicroworks -> Scada data gateway 

 Referencje:
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-105-03
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-547/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top