Podatność CVE-2020-10835


Publikacja: 2020-03-24

Opis:
An issue was discovered on Samsung mobile devices with any (before February 2020 for Exynos modem chipsets) software. There is a buffer overflow in baseband CP message decoding. The Samsung IDs are SVE-2019-15816 and SVE-2019-15817 (February 2020).

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Samsung -> Exynos 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top