Podatność CVE-2020-11185


Publikacja: 2021-01-21

Opis:
Out of bound issue in WLAN driver while processing vdev responses from firmware due to lack of validation of data received from firmware in Snapdragon Auto, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Ipq8070a 
Qualcomm -> Pm8009 
Qualcomm -> Pmx55 
Qualcomm -> Qca6564a 
Qualcomm -> Qca9889 
Qualcomm -> Qcn5124 
Qualcomm -> Qdm5579 
Qualcomm -> Qln4650 
Qualcomm -> Qpm4640 
Qualcomm -> Sa6145p 
Qualcomm -> Smb1395 
Qualcomm -> Wcn6851 
Qualcomm -> Ar9380 
Qualcomm -> Ipq8071 
Qualcomm -> Pm8350 
Qualcomm -> Qat3514 
Qualcomm -> Qca6564au 
Qualcomm -> Qca9898 
Qualcomm -> Qcn5152 
Qualcomm -> Qdm5620 
Qualcomm -> Qln5020 
Qualcomm -> Qpm4641 
Qualcomm -> Sa6155p 
Qualcomm -> Smb1396 
Qualcomm -> Wcn6856 
Qualcomm -> Csr8811 
Qualcomm -> Ipq8071a 
Qualcomm -> Pm8350b 
Qualcomm -> Qat3516 
Qualcomm -> Qca6574 
Qualcomm -> Qca9980 
Qualcomm -> Qcn5154 
Qualcomm -> Qdm5621 
Qualcomm -> Qln5030 
Qualcomm -> Qpm4650 
Qualcomm -> Sa8150p 
Qualcomm -> Smb1398 
Qualcomm -> Wsa8830 
Qualcomm -> Ipq4018 
Qualcomm -> Ipq8072 
Qualcomm -> Pm8350bh 
Qualcomm -> Qat3518 
Qualcomm -> Qca6574a 
Qualcomm -> Qca9984 
Qualcomm -> Qcn5164 
Qualcomm -> Qdm5670 
Qualcomm -> Qln5040 
Qualcomm -> Qpm5621 
Qualcomm -> Sa8155 
Qualcomm -> Smr525 
Qualcomm -> Wsa8835 
Qualcomm -> Ipq4019 
Qualcomm -> Ipq8072a 
Qualcomm -> Pm8350bhs 
Qualcomm -> Qat3519 
Qualcomm -> Qca6574au 
Qualcomm -> Qca9985 
Qualcomm -> Qcn5550 
Qualcomm -> Qdm5671 
Qualcomm -> Qpa2625 
Qualcomm -> Qpm5641 
Qualcomm -> Sa8155p 
Qualcomm -> Smr526 
Qualcomm -> Ipq4028 
Qualcomm -> Ipq8074 
Qualcomm -> Pm8350c 
Qualcomm -> Qat3555 
Qualcomm -> Qca6584au 
Qualcomm -> Qca9990 
Qualcomm -> Qcn7605 
Qualcomm -> Qdm5677 
Qualcomm -> Qpa5461 
Qualcomm -> Qpm5670 
Qualcomm -> Sa8195p 
Qualcomm -> Smr545 
Qualcomm -> Ipq4029 
Qualcomm -> Ipq8074a 
Qualcomm -> Pmk7350 
Qualcomm -> Qat5515 
Qualcomm -> Qca6595 
Qualcomm -> Qca9992 
Qualcomm -> Qcn7606 
Qualcomm -> Qdm5679 
Qualcomm -> Qpa5580 
Qualcomm -> Qpm5677 
Qualcomm -> Sd8885g 
Qualcomm -> Smr546 
Qualcomm -> Ipq6000 
Qualcomm -> Ipq8076 
Qualcomm -> Pmk8002 
Qualcomm -> Qat5516 
Qualcomm -> Qca6595au 
Qualcomm -> Qca9994 
Qualcomm -> Qcn9000 
Qualcomm -> Qet5100 
Qualcomm -> Qpa5581 
Qualcomm -> Qpm5679 
Qualcomm -> Sdr660g 
Qualcomm -> Wcd9341 
Qualcomm -> Ipq6005 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-bulletin
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top