Podatność CVE-2020-11217


Publikacja: 2021-01-21

Opis:
A possible double free or invalid memory access in audio driver while reading Speaker Protection parameters in Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Qpa5580 
Qualcomm -> Qpm5621 
Qualcomm -> Qpm8895 
Qualcomm -> Sd8885g 
Qualcomm -> Smb1390 
Qualcomm -> Wcn3950 
Qualcomm -> Wtr2965 
Qualcomm -> Pm8009 
Qualcomm -> Pmr525 
Qualcomm -> Qbt2000 
Qualcomm -> Qdm3301 
Qualcomm -> Qet5100m 
Qualcomm -> Qpa5581 
Qualcomm -> Qpm5641 
Qualcomm -> Qsm7250 
Qualcomm -> Sdr425 
Qualcomm -> Smb1394 
Qualcomm -> Wcn3980 
Qualcomm -> Wtr3925 
Qualcomm -> Pm3003a 
Qualcomm -> Pm8150a 
Qualcomm -> Pmr735a 
Qualcomm -> Qca6390 
Qualcomm -> Qdm3302 
Qualcomm -> Qet6100 
Qualcomm -> Qpa6560 
Qualcomm -> Qpm5657 
Qualcomm -> Qtc800h 
Qualcomm -> Sdr660 
Qualcomm -> Smb1395 
Qualcomm -> Wcn3988 
Qualcomm -> Pm4125 
Qualcomm -> Pm8150b 
Qualcomm -> Pmr735b 
Qualcomm -> Qca6391 
Qualcomm -> Qdm4643 
Qualcomm -> Qet6110 
Qualcomm -> Qpa8673 
Qualcomm -> Qpm5658 
Qualcomm -> Qtc800s 
Qualcomm -> Sdr735 
Qualcomm -> Smb1396 
Qualcomm -> Wcn3990 
Qualcomm -> Pm6125 
Qualcomm -> Pm8150c 
Qualcomm -> Pmx55 
Qualcomm -> Qca6421 
Qualcomm -> Qdm4650 
Qualcomm -> Qfs2530 
Qualcomm -> Qpa8686 
Qualcomm -> Qpm5670 
Qualcomm -> Qtc801s 
Qualcomm -> Sdr735g 
Qualcomm -> Smb1398 
Qualcomm -> Wcn3991 
Qualcomm -> Pm6150a 
Qualcomm -> Pm8150l 
Qualcomm -> Qat3514 
Qualcomm -> Qca6426 
Qualcomm -> Qdm5579 
Qualcomm -> Qfs2580 
Qualcomm -> Qpa8801 
Qualcomm -> Qpm5677 
Qualcomm -> Qtm525 
Qualcomm -> Sdr8250 
Qualcomm -> Smr525 
Qualcomm -> Wcn3998 
Qualcomm -> Pm6150l 
Qualcomm -> Pm8250 
Qualcomm -> Qat3516 
Qualcomm -> Qca6431 
Qualcomm -> Qdm5620 
Qualcomm -> Qfs2608 
Qualcomm -> Qpa8802 
Qualcomm -> Qpm5679 
Qualcomm -> Rsw8577 
Qualcomm -> Sdr865 
Qualcomm -> Smr526 
Qualcomm -> Wcn6740 
Qualcomm -> Pm6350 
Qualcomm -> Pm8350 
Qualcomm -> Qat3518 
Qualcomm -> Qca6436 
Qualcomm -> Qdm5621 
Qualcomm -> Qfs2630 
Qualcomm -> Qpa8803 
Qualcomm -> Qpm5870 
Qualcomm -> Sd460 
Qualcomm -> Sdx55m 
Qualcomm -> Smr545 
Qualcomm -> Wcn6750 
Qualcomm -> Pm660 
Qualcomm -> Pm8350b 
Qualcomm -> Qat3519 
Qualcomm -> Qcm2290 
Qualcomm -> Qdm5650 
Qualcomm -> Qln4642 
Qualcomm -> Qpa8821 
Qualcomm -> Qpm5875 
Qualcomm -> Sd660 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-bulletin
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top