Podatność CVE-2020-11532


Publikacja: 2020-05-08   Modyfikacja: 2020-05-09

Opis:
Zoho ManageEngine DataSecurity Plus prior to 6.0.1 uses default admin credentials to communicate with a DataEngine Xnode server. This allows an attacker to bypass authentication for this server and execute all operations in the context of admin user.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ManageEngine DataSecurity Plus Authentication Bypass
Sahil Dhar
11.05.2020

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Zohocorp -> Manageengine adaudit plus 
Zohocorp -> Manageengine datasecurity plus 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/157609/ManageEngine-DataSecurity-Plus-Authentication-Bypass.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2020/May/28

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top