Podatność CVE-2020-11656


Publikacja: 2020-04-09

Opis:
In SQLite through 3.31.1, the ALTER TABLE implementation has a use-after-free, as demonstrated by an ORDER BY clause that belongs to a compound SELECT statement.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sqlite -> Sqlite 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20200416-0001/
https://www.sqlite.org/src/info/d09f8c3621d5f7f8
https://www3.sqlite.org/cgi/src/info/b64674919f673602

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top