Podatność CVE-2020-11842


Publikacja: 2020-05-04

Opis:
Information disclosure vulnerability in Micro Focus Verastream Host Integrator (VHI) product, affecting versions earlier than 7.8 Update 1 (7.8.49 or 7.8.0.49). The vulnerability allows an unauthenticated attackers to view information they may not have been authorized to view.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Verastream host integrator 

 Referencje:
https://support.microfocus.com/kb/doc.php?id=7024567

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top