Podatność CVE-2020-11848


Publikacja: 2020-08-19

Opis:
Denial of service vulnerability on Micro Focus ArcSight Management Center. Affecting all versions prior to version 2.9.5. The vulnerability could cause the server to become unavailable, causing a denial of service.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Arcsight management center 

 Referencje:
https://community.microfocus.com/t5/ArcSight-Management-Center-ArcMC/ArcSight-Management-Center-2-9-5-Release-Notes/ta-p/2814648

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top