Podatność CVE-2020-11857


Publikacja: 2020-09-22

Opis:
An Authorization Bypass vulnerability on Micro Focus Operation Bridge Reporter, affecting version 10.40 and earlier. The vulnerability could allow remote attackers to access the OBR host as a non-admin user

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Operation bridge reporter 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03710590
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-1215/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top