Podatność CVE-2020-11971


Publikacja: 2020-05-14

Opis:
Apache Camel's JMX is vulnerable to Rebind Flaw. Apache Camel 2.22.x, 2.23.x, 2.24.x, 2.25.x, 3.0.0 up to 3.1.0 is affected. Users should upgrade to 3.2.0.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> Camel 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/05/14/7
https://camel.apache.org/security/CVE-2020-11971.html
https://lists.apache.org/thread.html/r16f4f9019840bc923e25d1b029fb42fe2676c4ba36e54824749a8da9@%3Ccommits.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/r3d0ae14ca224e69fb1c653f0a5d9e56370ee12d8896aa4490aeae14a@%3Ccommits.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/r7968b5086e861da2cf635a7b215e465ce9912d5f16c683b8e56819c4@%3Ccommits.camel.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top