Podatność CVE-2020-11993


Publikacja: 2020-08-07

Opis:
Apache HTTP Server versions 2.4.20 to 2.4.43 When trace/debug was enabled for the HTTP/2 module and on certain traffic edge patterns, logging statements were made on the wrong connection, causing concurrent use of memory pools. Configuring the LogLevel of mod_http2 above "info" will mitigate this vulnerability for unpatched servers.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Apache 2 HTTP2 Module Concurrent Pool Usage
Google Security ...
08.12.2020

Typ:

CWE-444

(Inconsistent Interpretation of HTTP Requests ('HTTP Request Smuggling'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Apache -> Http server 

 Referencje:
https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html#CVE-2020-11993
https://lists.apache.org/thread.html/r5debe8f82728a00a4a68bc904dd6c35423bdfc8d601cfb4579f38bf1@%3Cdev.httpd.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/r623de9b2b2433a87f3f3a15900419fc9c00c77b26936dfea4060f672@%3Cdev.httpd.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/r9e9f1a7609760f0f80562eaaec2aa3c32d525c3e0fca98b475240c71@%3Cdev.httpd.apache.org%3E
https://security.gentoo.org/glsa/202008-04
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20200814-0005/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top