Podatność CVE-2020-12143


Publikacja: 2020-05-05   Modyfikacja: 2020-05-06

Opis:
The certificate used to identify Orchestrator to EdgeConnect devices is not validated, which makes it possible for someone to establish a TLS connection from EdgeConnect to an untrusted Orchestrator.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Silver-peak -> Unity edgeconnect for amazon web services 
Silver-peak -> Unity edgeconnect for azure 
Silver-peak -> Unity edgeconnect for google cloud platform 
Silver-peak -> Unity orchestrator 

 Referencje:
https://www.silver-peak.com/sites/default/files/advisory/security_advisory_notice_rogue_orchestrator-cve_2020_12143.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top