Podatność CVE-2020-12146


Publikacja: 2020-11-05

Opis:
In Silver Peak Unity Orchestrator versions prior to 8.9.11+, 8.10.11+, or 9.0.1+, an authenticated user can access, modify, and delete restricted files on the Orchestrator server using the/debugFiles REST API.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Silver-peak -> Unity orchestrator 

 Referencje:
https://www.silver-peak.com/support/user-documentation/security-advisories

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top