Podatność CVE-2020-12251


Publikacja: 2020-04-29

Opis:
An issue was discovered in Gigamon GigaVUE 5.5.01.11. The upload functionality allows an authenticated user to change the filename value (in the POST method) from the original filename to achieve directory traversal via a ../ sequence and, for example, obtain a complete directory listing of the machine.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Gigamon GigaVUE 5.5.01.11 Directory Traversal / File Upload
Balazs Hambalko
30.04.2020

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Gigamon -> Gigavue 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/157484/Gigamon-GigaVUE-5.5.01.11-Directory-Traversal-File-Upload.html
https://seclists.org/fulldisclosure/2020/Apr/56

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top