Podatność CVE-2020-12892


Publikacja: 2021-11-15   Modyfikacja: 2021-11-17

Opis:
An untrusted search path in AMD Radeon settings Installer may lead to a privilege escalation or unauthorized code execution.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://www.amd.com/en/corporate/product-security/bulletin/amd-sb-1000

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top