Podatność CVE-2020-12963


Publikacja: 2021-11-15   Modyfikacja: 2021-11-17

Opis:
An insufficient pointer validation vulnerability in the AMD Graphics Driver for Windows may allow unprivileged users to compromise the system.

Typ:

CWE-763

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny

 Referencje:
https://www.amd.com/en/corporate/product-security/bulletin/amd-sb-1000

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top