Podatność CVE-2020-13143


Publikacja: 2020-05-18

Opis:
gadget_dev_desc_UDC_store in drivers/usb/gadget/configfs.c in the Linux kernel through 5.6.13 relies on kstrdup without considering the possibility of an internal '\0' value, which allows attackers to trigger an out-of-bounds read, aka CID-15753588bcd4.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=15753588bcd4bbffae1cca33c8ced5722477fe1f
https://www.spinics.net/lists/linux-usb/msg194331.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top