Podatność CVE-2020-13152


Publikacja: 2020-05-20

Opis:
A remote user can create a specially crafted M3U file, media playlist file that when loaded by the target user, will trigger a memory leak, whereby Amarok 2.8.0 continue to waste resources over time, eventually allows attackers to cause a denial of service.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
KDE -> Amarok 

 Referencje:
https://r00texpl0it.wordpress.com/2020/05/20/kde-amarok-2-8-0-allows-remote-attackers-to-cause-a-denial-of-service/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top