Podatność CVE-2020-13848


Publikacja: 2020-06-04   Modyfikacja: 2020-06-05

Opis:
Portable UPnP SDK (aka libupnp) 1.12.1 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted SSDP message due to a NULL pointer dereference in the functions FindServiceControlURLPath and FindServiceEventURLPath in genlib/service_table/service_table.c.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libupnp project -> Libupnp 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://github.com/pupnp/pupnp/commit/c805c1de1141cb22f74c0d94dd5664bda37398e0
https://github.com/pupnp/pupnp/issues/177
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2020/06/msg00006.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top