Podatność CVE-2020-13871


Publikacja: 2020-06-06

Opis:
SQLite 3.32.2 has a use-after-free in resetAccumulator in select.c because the parse tree rewrite for window functions is too late.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sqlite -> Sqlite 

 Referencje:
https://www.sqlite.org/src/info/79eff1d0383179c4
https://www.sqlite.org/src/info/c8d3b9f0a750a529
https://www.sqlite.org/src/info/cd708fa84d2aaaea

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top