Podatność CVE-2020-13890


Publikacja: 2020-06-06   Modyfikacja: 2020-06-07

Opis:
The Neon theme 2.0 before 2020-06-03 for Bootstrap allows XSS via an Add Task Input operation in a dashboard.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Laborator -> NEON 

 Referencje:
https://jizen0x01.blogspot.com/2020/06/neon-dashboard-xss.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top