Podatność CVE-2020-13940


Publikacja: 2020-10-01   Modyfikacja: 2020-10-02

Opis:
In Apache NiFi 1.0.0 to 1.11.4, the notification service manager and various policy authorizer and user group provider objects allowed trusted administrators to inadvertently configure a potentially malicious XML file. The XML file has the ability to make external calls to services (via XXE).

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> NIFI 

 Referencje:
https://nifi.apache.org/security#CVE-2020-13940

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top