Podatność CVE-2020-14010


Publikacja: 2020-06-10

Opis:
The Laborator Xenon theme 1.3 for WordPress allows Reflected XSS via the data/typeahead-generate.php q (aka name) parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Laborator -> Xenon 

 Referencje:
https://knassar702.github.io/cve/xenon/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top