Podatność CVE-2020-14048


Publikacja: 2020-06-12

Opis:
Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus before 11.1 build 11115 allows remote unauthenticated attackers to change the installation status of deployed agents.

Typ:

CWE-306

(Missing Authentication for Critical Function)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine servicedesk plus 

 Referencje:
https://gitlab.com/eLeN3Re/CVE-2020-14048
https://www.manageengine.com/products/service-desk/on-premises/readme.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top