Podatność CVE-2020-14155


Publikacja: 2020-06-15

Opis:
libpcre in PCRE before 8.44 allows an integer overflow via a large number after a (?C substring.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
PCRE -> Libpcre 
PCRE -> PCRE 

 Referencje:
https://bugs.gentoo.org/717920
https://www.pcre.org/original/changelog.txt

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top