Podatność CVE-2020-14171


Publikacja: 2020-07-09

Opis:
Atlassian Bitbucket Server from version 4.9.0 before version 7.2.4 allows remote attackers to intercept unencrypted repository import requests via a Man-in-the-Middle (MITM) attack.

Typ:

CWE-319

(Cleartext Transmission of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Atlassian -> Bitbucket 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/BSERV-12434

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top