Podatność CVE-2020-14340


Publikacja: 2021-06-02

Opis:
A vulnerability was discovered in XNIO where file descriptor leak caused by growing amounts of NIO Selector file handles between garbage collection cycles. It may allow the attacker to cause a denial of service. It affects XNIO versions 3.6.0.Beta1 through 3.8.1.Final.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> XNIO 
Redhat -> Jboss brms 
Redhat -> Jboss data grid 
Redhat -> Jboss data virtualization 
Redhat -> Jboss enterprise application platform 
Redhat -> Jboss fuse 
Redhat -> Jboss operations network 
Redhat -> Jboss soa platform 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1860218

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top