Podatność CVE-2020-14388


Publikacja: 2021-06-02

Opis:
A flaw was found in the Red Hat 3scale API Management Platform, where member permissions for an API's admin portal were not properly enforced. This flaw allows an authenticated user to bypass normal account restrictions and access API services where they do not have permission.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> 3scale api management 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1875553

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top