Podatność CVE-2020-14498


Publikacja: 2020-08-26

Opis:
HMS Industrial Networks AB eCatcher all versions prior to 6.5.5. The affected product is vulnerable to a stack-based buffer overflow, which may allow an attacker to remotely execute arbitrary code.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Hms-networks -> Ecatcher 

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-210-03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top