Podatność CVE-2020-15466


Publikacja: 2020-07-05

Opis:
In Wireshark 3.2.0 to 3.2.4, the GVCP dissector could go into an infinite loop. This was addressed in epan/dissectors/packet-gvcp.c by ensuring that an offset increases in all situations.

Typ:

CWE-835

(Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Wireshark -> Wireshark 

 Referencje:
https://bugs.wireshark.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=16029
https://code.wireshark.org/review/gitweb?p=wireshark.git;a=commit;h=11f40896b696e4e8c7f8b2ad96028404a83a51a4
https://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2020-09.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top