Podatność CVE-2020-15784


Publikacja: 2020-09-09

Opis:
A vulnerability has been identified in Spectrum Power 4 (All versions < V4.70 SP8). Insecure storage of sensitive information in the configuration files could allow the retrieval of user names.

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Siemens -> Spectrum power 4 

 Referencje:
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-568969.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top