Podatność CVE-2020-15933


Publikacja: 2022-01-05

Opis:
A exposure of sensitive information to an unauthorized actor in Fortinet FortiMail versions 6.0.9 and below, FortiMail versions 6.2.4 and below FortiMail versions 6.4.1 and 6.4.0 allows attacker to obtain potentially sensitive software-version information via client-side resources inspection.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortimail 

 Referencje:
https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-105

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top