Podatność CVE-2020-16876


Publikacja: 2020-10-16   Modyfikacja: 2020-10-17

Opis:
An elevation of privilege vulnerability exists when the Windows Application Compatibility Client Library improperly handles registry operations, aka 'Windows Application Compatibility Client Library Elevation of Privilege Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2020-16920.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 2019 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-16876

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top